หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-17 18:08:49

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน   ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีนางยุพิน ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ทั้งนี้ นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ  ได้รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อเสนอต่อประธานและคณะกรรมการอำนวยการ ณ ห้องประชุมบางช้าง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                             เรียบเรียงข่าว/ชญาณิศา   วรรณา

                                                                                                             ภาพ/ข้อมูลข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์