หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มติที่ประชุม เห็นชอบ รก.ผู้อำนวการ “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุม เห็นชอบ รก.ผู้อำนวการ “ราชภัฏสวนสุนันทา”ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เป็นอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-17 18:21:57

            วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.30 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับข้อราชการบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเชื่อมโยงเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยมี นายชรัส บุญณสะ เป็นประธานในที่ประชุม และนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม   ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบ น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอนุกรรมการคณะกรรมการศึกษาธิการฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้อง บางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                   ภาพ/เรียบเรียงข่าว ชญษณิศา  วรรณา

                                                                                    ข่าว/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์