หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากร “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-17 15:53:46

             วันนี้ (17 ธ.ค.63)  เวลา  08.30  น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


              ในการนี้ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ .ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษารองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมพิธีในครั้งนี้และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                           ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา