หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการฯ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สำรวจตลาดสินค้าหนุนหน่วยงานราชการ ผลักดันส่วนงานธุรกิจภายในศูนย์ฯเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษกิจภายในจังหวัด
รก.ผู้อำนวยการฯ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สำรวจตลาดสินค้าหนุนหน่วยงานราชการ ผลักดันส่วนงานธุรกิจภายในศูนย์ฯเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษกิจภายในจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-18 15:50:51

           วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมบุคลากร เที่ยวชมงานเทศกาลกินปลาทูที่แม่กลองครั้งที่ 23 บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานมีสินค้าอุปโภค-บริโภค จากท้องถิ่น โอกาสนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  ได้อุดหนุนสินค้าจากหน่วยงานราชการที่มาร่วมออกบูธสินค้าราคาประหยัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการฯ จะนำสินค้าที่ได้จากการซื้อขายกับหน่วยงานราชการไปให้ฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แผ่ขยายในวงกว้างต่อไป

ภาพ/ข่าว/จิรายุส   พูลสวัสดิ์/ อภิญญา มุกดาธนพงศ์/

ชญาณิศา  วรรณา