หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุยเข้มเร่งความถี่ ย้ำให้เฝ้าระวัง โควิต-19” พร้อมมาตรการป้องกันภายในโดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อสกัดไวรัส ภายในหอพักนักศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ลุยเข้มเร่งความถี่ ย้ำให้เฝ้าระวัง โควิต-19” พร้อมมาตรการป้องกันภายในโดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อสกัดไวรัส ภายในหอพักนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-18 14:22:45

                 (18 มี.ค. 63)  เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ  ลุยเข้มเร่งความถี่ย้ำให้เฝ้าระวัง โควิต-19” พร้อมมาตรการป้องกันภายในโดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อสกัดไวรัสฯ  ภายในหอพัก  ส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของศูนย์การศึกษาฯ ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ มีดังนี้

    -  สำนักงานศูนย์การศึกษาฯ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในอาคาร หากพบผู้ที่มาติดต่อที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

   -   ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์การศึกษาฯ  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายใน ทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น จุดบริการOnestop Service , โรงอาหาร , ที่จับประตู , ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดบริการต่างๆภายใน

              ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาฯ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยรองรับปัญหาขาดแคลนในตลาด เพื่อให้นักศึกษา ตลอดจนบุคลกรได้สวมใสป้องกันตนเอง  และต้องการเห็นนักศึกษาบุคลากรมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า โดยเริ่มต้นจากการดูแลกันภายในสถาบัน

สำหรับผู้ที่สนใจรับหน้ากากอนามัยติดต่อได้ที่   จุดบริการOnestop Service

                                                                   ภาพ / สถิระ นกอินทรี /ศรัญญา  หนุนาค

                                                                                    ข่าว/ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ