หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-18 14:59:26
 (18 มี.ค. 63) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ. พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วม การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผล การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อร่วมหารือร่วมกับคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายในการเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า)

ภาพ/ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ