หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนน ๔.๖๑ อยู่ในระดับดีมาก
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนน ๔.๖๑ อยู่ในระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-01 15:13:37

(18 .ต.ค.62.)  เวลา  14.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรับฟังสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกรรมการฯ  และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเข้ารับฟังสรุปผล ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนน ๔.๖๑ อยู่ในระดับดีมาก  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา    เอี่ยมประเสริฐ