หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 2/2563
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-19 13:44:32

(19 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมงานบริการวิชาการ ให้แก่ชุมชน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การมีอาชีพเสริมของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ