หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:44:49


     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563 โดยมี นางสาวสุวัจรี หนูจิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม