หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2560
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 7/2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-07-03 13:23:36

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายแก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ทางการเงินประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนางอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์ทางด้านการเงินและเสนอกรอบวงเงินที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์กองทุนฯของธุรกิจ SMEs ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนฯ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม