หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าขับเคลื่อน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข สนธิกำลังร่วมกับ ศป.ปส.จ.สมุทรสงคราม สุ่มตรวจปัสวะภายในหอพักนักศึกษา คัดกรองผลปรากฏไม่พบกลุ่มเสี่ยง
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เดินหน้าขับเคลื่อน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข สนธิกำลังร่วมกับ ศป.ปส.จ.สมุทรสงคราม สุ่มตรวจปัสวะภายในหอพักนักศึกษา คัดกรองผลปรากฏไม่พบกลุ่มเสี่ยง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 11:38:04

                

(19 พ.ย.62)   เวลา 18.00 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ ประธานอนุศาสก,อนุศาสก,นายจิรายุส  พูลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ,นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษาและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ร่วมจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงการเฝ้าระวัง ดูแล ร่วมรณรงค์ สร้างเสริมจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้นักศึกษาทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่ดีของสังคม

             โดยมีดาบตำรวจอิทธิพร จันหอม  ผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม   ช่วยราชการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแกนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการสำรวจ สุ่มตรวจนักศึกษากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ณ หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งผลปรากฏว่า เป็น 0 ไม่พบสารเสพติดใดๆ ในจำนวน นักศึกษาที่ทำการสุ่ม 183 คน

ด้านนายพิสิฐ   เสือสมิง คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาฯ มรภ.สวนสุนันทา ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สานพลังท้องถิ่น เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สมุทรสงคราม เพื่อให้นักศึกษาใส่ใจสุขภาพและห่างไกลจากยาเสพติด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เงินรายได้จากค่าสมัครนำเข้าร่วมโครงการจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562

                                                          ภาพ / นฤมล  ดีชัยยะ

                                                          แหล่งข่าว / อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา

เรียบเรียงข่าวโดย / ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ