หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน"
ขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-03-20 15:28:25