หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-20 13:19:25


                   วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563 โดยมี นางสาวสุวัจรี หนูจิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม