หน้าหลัก > ข่าว > แผนงานและประกันคุณภาพ > ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-20 15:37:16

ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการ“พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมฝึกอบรมการผลิตเกลือขัดผิว และสลิปปิ้งมาร์ค(มาร์คหน้าใสก่อนนอน)  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ.สมุทรสงคราม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน และผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำบางน้อย ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ติดต่อ  พัชรา 034-773902 , 0909611320