หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสของคู่บ่าว – สาว ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสของคู่บ่าว – สาว ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-06-12 14:30:03

ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสของคู่บ่าว – สาว ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดงานสำคัญต่างๆ อาทิ งานมงคลสมรส งานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิชาการหรืองานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมทั้งมีบริการจัดอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อ

หน่วยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเลขโทรศัพท์ 034-773906 , 089-9100962 , 089-1285947

เรายินดีจะบริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ แล้วพบกันนะครับ

หมายเหตุ :  ขอขอบคุณรูปภาพสวยๆ จากคณะผู้จัดงาน