หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารในจังหวัดสมุทรสงคราม > โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก
โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-05-29 09:24:33

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

 เป็นโครงการอบรมต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 ช่วง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความตื่นตัว สร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดสินค้าไทยให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ 


พร้อมมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ SME Proactive ได้รับสิทธิพิเศษในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก


ในวันที่ 17  มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น ที่ ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th/yelg2019/