หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-04 14:07:40

(29 ต.ค. 62)  เวลา  09.00 น. นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์การศึกษาฯ  เข้าร่วม โครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขาวิชาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  เพื่อถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" ณ  ชั้น ๑ อาคารหอประชุม ๕๐๐ ที่นั่ง

                                                                       

                                                                                    ภาพ / นฤมล  ดีชัยยะ

                                                                                    ข่าว / ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ