หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ยืนหยัดเป้าหมายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” ยืนหยัดเป้าหมายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-04 09:52:39

 (29 ต.ค. 62)   เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม   ครั้งที่  1/2563 โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รานงานในที่ประชุม  ยืนหยัดเป้าหมายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและการต่อต้านยาเสพติด เป็นกลไกขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา

ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม    ณ ห้องประชุมแม่กลอง  (ชั้น 5)  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ