หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มติประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จังหวัดสมุทรสงคราม
มติประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-25 15:14:25

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา  11.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าเสนอวาระ   (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จังหวัดสมุทรสงคราม  ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ  ทั้งนี้มติเห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ จังหวัดสมุทรสงคราม   ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

                                                                                                                ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ