หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
ผอ.ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-11-19 11:07:55

(15 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อร่วมหารือขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดในด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรัฐ ณ ห้องประชุมบางคนที (ชั้น 3 ) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม