หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม “ราชภัฏสวนสุนันทา” เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-05 16:25:12

(5 พ.ค.63)  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ,นายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ และหัวหน้าส่วนงาน เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ