หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์สมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโนบาย ย้ำหลักการปฏิบัติหน้าที่ เร่งพัฒนาศูนย์การศึกษา พร้อมร่วมบรูณาทุกภาคส่วน
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์สมุทรสงคราม จัดประชุมมอบนโนบาย ย้ำหลักการปฏิบัติหน้าที่ เร่งพัฒนาศูนย์การศึกษา พร้อมร่วมบรูณาทุกภาคส่วน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-05-21 13:02:44

(21 พ.ค.63) เวลา  10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนายเอกชน  น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมมอบนโนบาย ย้ำหลักการปฏิบัติหน้าที่ เร่งพัฒนาศูนย์การศึกษา  พร้อมร่วมบรูณาทุกภาคส่วน และชี้แจงแนวทางการทำงาน ให้แก่บุคลากรศูนย์การศึกษาฯ โดยพร้อมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานให้มีความพร้อมและรับมือกับอุปสรรค์ต่างได้  ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

            ภาพ/ สถิระ  นกอินทรีย์

ข่าว ชญาณิศา เอี่ยมประเสริฐ