หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หัวหน้าสำนักงานฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-25 14:38:36

(๒๕ มิ.ย.๖๓)  เวลา   ๑๓.๓๐   น.  นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกรเข้าร่วมหารือ

เพื่อรับฟังผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจากคณะทำงาน งานด้านการดำจัดตะกอนเลนที่ตกค้างสะสมในคลอง,งานด้านการกำจัดผักตบชวา ด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย,งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดตามและประเมินผล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากนี้คณะทำงานฯ โดยตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม คือ อาจใช้วิธีนำน้ำเสียที่ไดบำบัดแบบรวมโดยให้รถมารับน้ำไปบำบัดแทนการทิ้งในพื้นที่สวนของตนเอง หรือหากทิ้งในพื้นที่ก็ควรป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   

                                                                                                                 ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ