หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 13:28:19

วันนี้ (30 มิ.ย.63) อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก รักษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2563 โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม