หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกำหนดหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมกำหนดหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 10:46:53

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมกำหนดหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม