หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:16:15

                 (18 ก.ย. 63)  เวลา 13.30 น. นายวุฒิไกร   ประวัติพงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม  การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  เพื่อร่วมรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนโยบายสานพลังประชารัฐ และติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม  ซึ่งการประชุมจัดขึ้นโดย  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และโดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมฯ  น. ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                                ภาพ/ข่าว สถิระ   นกอินทรีย์