หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:12:28

              (24 ก.ย. 63) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  2563   โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย  นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2563 เพื่อร่วมพิจารณา เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาสมุทรสงคราม มีความประสงค์จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ และทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้วนั้น  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                           ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  วรรณา