หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:17:35

                  (18 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. นายวุฒิไกร   ประวัติพงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมหารือการบริหารและการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมเสมาสมุทร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                                                                                                                              ภาพ/ข่าว  สถิระ   นกอินทรีย์