หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการอำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่
คณะกรรมการอำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” สมุทรสงคราม ทา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 15:30:45

          

             (09 ต.ค.63) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยใช้ระบบบริหารจัดการพัฒนาคนแบบชี้เป้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดในภาพรวมโดยได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยการใช้ระบบ TPMAP เพื่อให้การดำเนินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม