หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมพิจารณากิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม ของคำบรรยายลักษณะงาน (JD) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมพิจารณากิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม ของคำบรรยายลักษณะงาน (JD) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-15 13:50:57

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมพิจารณากิจกรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม ของคำบรรยายลักษณะงาน (JD) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามได้ระบุคุณสมบัติ ขอบเขตการทำงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้างของการบริหารงานให้ชัดเจนที่สุด