หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-01-23 13:46:16

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี

รายงาน/ภาพ : รุ่งทิวา บุญศรี