หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ > รก.หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center
รก.หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-02-11 11:33:29

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  นายจิรายุส  พูลสวัสดิ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ ภายในศูนย์อาหาร SKM Food center  เพื่อรับทราบนโยบาย การดูแลความสะอาดมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบการให้บริการ และการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ  อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                                                                ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ / รายงาน