หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงครามร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงครามร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-06-23 14:20:46

(21 พ.ค. 2563) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม และด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาความเห็นชอบด้านการปฏิบัติราชการ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมพิจารณาความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

                                                                                                                          
      ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ