หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความเห็นชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประชุมบางคนที่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความเห็นชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ประชุมบางคนที่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-10-22 10:06:03

(22 ต.ค.62)  เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความเห็นชอบกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม  เพื่อร่วมหารือและพิจารณาผู้ที่มีผลงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ร่วมกับคณะกรรมการฯ ณ ประชุมบางคนที่  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                         ภาพ/รายงาน ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ