หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม vdo conference ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิยาลัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งส
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดประชุม vdo conference ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิยาลัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งส

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 11:44:09

(21 พ.ย.62)   เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุม vdo conference  ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิยาลัย  และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัยหลังการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ/สายวิชาการ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมและได้บรรยายเรื่อง อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21 จากส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

ภาพ / ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ / นฤมล  ดีชัยยะ