หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ผอ. ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-16 10:10:42

(21 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  โดยมีนายสุรพงษ์   สาคเรสภักดีรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 4  เป็นประธานการประชุมฯ  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                   ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอื่ยมประเสริฐ