หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2017-12-21 14:35:41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มร.สส.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯและนายวีรยุทธ นิรนามวิธุโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม