หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประธานแก่กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประธานแก่กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-21 18:25:59

                         (21 ธ.ค. 63) เวลา  15.00 น.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ภญ.พิมพร  ทองเมือง  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประธานแก่กระทรวงวัฒนธรรม   ซึ่งได้อัญเชิญมาเพื่อนำไปประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ไปใช้ในการประกอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมศิริมงคลทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2564 ถวายแด่ถวายพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อมอบแก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆนำไปจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นศิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี  สำหรับการจัดงานปีนี้  รัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสริมสร้างความสุข เกิดศิริมงคลแก่ประชาชนและประเทศชาติเนื่องในเทศกาลปีใหม่

                                                                                                                                                                ภาพ/วุฒิไกร ประวัติพงษ์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์