หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดประชุมชี้แจงกฎระเบียบหอพัก และได้ให้แนวทางการอยู่รวมกันในหอพักอย่างไรให้มีความสุข พร้อมทั้งแนะนำอนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์ฯสมุทรสงคราม “สวนสุนันทา” จัดประชุมชี้แจงกฎระเบียบหอพัก และได้ให้แนวทางการอยู่รวมกันในหอพักอย่างไรให้มีความสุข พร้อมทั้งแนะนำอนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2018-10-01 11:40:45

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์วรรณีพรมด้าว  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมประกวด คัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ AHS Freshy Star 2018 เพื่อไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัย  เเละได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ขึ้นเวทีชี้แจงกฎระเบียบหอพักให้แก่นักศึกษา  โดยให้ “แนวทางการอยู่รวมกันในหอพักอย่างไรให้มีความสุข”  พร้อมทั้งแนะนำอนุสาสกและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก   นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนๆนักศึกษา  ณ อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้อมูลข่าวและที่มา

ภาพ/ข้อมูลข่าว : ฝ่ายธุรกิจการจัดหารายได้

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม