หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563
การประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:13:41

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองวัดประดู่ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมานพ.ศ.2563 โดยมี นางยุพิน   ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น     2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังเก่า)

                                                                                                                                                                               ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรรณา