หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ฯสมุทรคราม “สวนสุนันทา ประกาศต่อยอดนโยบาย อธิการบดี รวมพลังหาแนวทางก้าวสู่อนาคต ชูศูนย์การศึกษาเป็นหน่วยงานต่อยอดธุรกิจ มุ่งแผน Business Networking
หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์ฯสมุทรคราม “สวนสุนันทา ประกาศต่อยอดนโยบาย อธิการบดี รวมพลังหาแนวทางก้าวสู่อนาคต ชูศูนย์การศึกษาเป็นหน่วยงานต่อยอดธุรกิจ มุ่งแผน Business Networking

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2019-12-12 12:50:37

(22 พ.ย.62)  เวลา 09.00 น. นายเอกชน   น้อยเงิน  หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการธานการประชุม หน่วยงานธุรกิจพร้อมด้วยนายจิรายุส  พูลสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรกิจ และ,นางสาวอภิญญา มุกดาธนพงศ์ รักษาการผู้จัดการหอพักนักศึกษา  เพื่อร่วมหารือและมอบหมายภาระการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานธุรกิจ  โดยหัวหน้าสำนักงาน กล่าว ต่อเนื่องจากการมอบหมายนโยบายจาก อธิการบดี  รวมพลังหาแนวทางก้าวสู่อนาคต นั้น เสนออยากให้พัฒนาและขับเคลื่อนมาตรฐาน เน้นการสร้าง  แผน Business Networking เพื่อต่อยอดธุรกิจ ภายในศูนย์การศึกษา  และย้ำการดำเนินงานร่วมกัน เน้นความผูกพันธ์ในองค์กร ต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                                                                ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ.