หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 15:50:42

        วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานฯ,บุคลากรศูนย์ฯ,บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และบุคลากรศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มิใช่ข้าราชการ 1 ท่านและตัวแทนจากบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ 1 ท่าน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติหน้าที่ประสานดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณามาตรการและแนวทางการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

                                                                                                              ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์

                                                                                                              ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์