หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสุมทรสงคราม จัดประชุมด่วนเตรียมแผนการดำเนินการป้องกันและรองรับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสุมทรสงคราม จัดประชุมด่วนเตรียมแผนการดำเนินการป้องกันและรองรับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-01-16 15:57:06

                                      วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ทองจักรี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เรียกประชุมด่วนบุคลากรศูนย์ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมแทนผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุและวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เตรียมการดำเนินการมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

                                     1.มอบฝ่ายอาคารและสถานที่จัดมาตรการป้องกันเข้มข้นตรวจวัดอุณภูมิร่างกายบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเข้มงวดก่อนเข้าอาคาร ณ บริเวณจุดคัดกรอง

                                    2.บุคลากรทุกคนต้องดูแลตนเอง งดไปในที่ชุมชนแออัด หากมีความจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า เพื่อสินสินค้าอุปโภค บริโภค ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ                                                                                            

                                   3.บุคลากร สังเกตุตัวเองหากมีอาการไข้ และ/หรือ อาการป่วย เช่น ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์                         

                                   4.รักษาระยะห่างในการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อรักษามาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19


                                                                                                                                                                                                                ภาพ/วุฒิไกร   ประวัติพงษ์

                                                                                                                ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์