หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-08-14 11:13:06

                    

                  (22 ก.ค.63) เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  เพื่อร่วมหารือเสนอพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ ที่เสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากจังหวัด ประจำปีพร้อมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                          ภาพ/ข่าว ชญาณิศา  เอี่ยมประเสริฐ