หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:14:04

             (22  กันยายน 63)  เวลา  09.30  .   ผศ.ดร.ภญพิมพร   ทองเมือง   รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และอาจารย์ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   โดยมีนายชรัส  บุญณสะ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ   พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ  การกำหนดกลยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงคราม นำไปสู่ เมืองแห่งความสุข CITY OF HAPPINESS”  โดยโครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่  22-23  กันยายน 63  ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม­­­­­

                                                                                                                                                                                                     ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา