หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ รองรับแผนงานเฉพาะกิจของส่วนกลางมหาวิทยาลัยช่วงวิกฤต “โควิด-19” เพื่อรองรับแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ รองรับแผนงานเฉพาะกิจของส่วนกลางมหาวิทยาลัยช่วงวิกฤต “โควิด-19” เพื่อรองรับแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-23 15:48:25

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าจุดสิ้นสุดของการแพร่ระบาดจะไปจบเมื่อใด แน่นอนว่านอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพแล้ว อีกทางหนึ่งยังทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธาราณะสุขได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้น 50 ราย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมแล้วกว่า 322 ราย  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 (ฉบับที่ 4) ปิดมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 63 ถึง 12 เมษายน 63 ส่งผลศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ รองรับแผนงานเฉพาะกิจของส่วนกลางมหาวิทยาลัยช่วงวิกฤต “โควิด-19” เพื่อรองรับแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

                                                                                                               ชญาณิศา   เอี่ยมประเสริฐ / รายงาน