หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบนโยบายเน้นความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว กำหนดวิสัยทัศน์ปรับบทบาทการทำงาน ในปีงบประมาณ 2564
รก.ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม มอบนโยบายเน้นความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว กำหนดวิสัยทัศน์ปรับบทบาทการทำงาน ในปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-10-19 16:13:17

            (23 กันยายน 2563)  เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร   ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายเน้นความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว  กำหนดวิสัยทัศน์ปรับบทบาทการทำงาน ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่บุคลากร เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน

           การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมหารือในเรื่องการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ  อาทิ โครงสร้าง งบประมาณ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนธุรกิจ ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้แผนงานสู่เป้าหมายตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           โดยมีวาระอื่นๆ พร้อมรับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ อีกทั้งยังคงเน้นการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างประโยชน์และมาตราฐานการทำงานให้องค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

                                                                                                                                                                                                        ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา