หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ร่วมพัฒนาทำความสะอาดถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รก.ผู้อำนวยการฯ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ร่วมพัฒนาทำความสะอาดถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-12-01 10:14:29

                     วันนี้ (23 ต.ค.63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ร่วมพัฒนาทำความสะอาดถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ บริเวณวัดบางแคกลาง ตำบลบางแค อำเภออัมพวา มีจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ   พร้อมร่วม"ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ปล่อยแถวจิตอาสาฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดอาคาร ถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณวัดบางแคกลาง

                  สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักและสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน“ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน

                                                                                                            ภาพ/สถิระ  นกอินทรีย์

                                                                                                            ข่าว /ชญาณิศา   วรรณา


คลังภาพข่าว >>>>