หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมไหว้ครูประจำปี 2563 ออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมไหว้ครูประจำปี 2563 ออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-07-23 14:36:40

(23 ก.ค.63) บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมไหว้ครูประจำปี 2563 ออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี เป็นประธานมนพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา