หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ติวเข้มการปฏิบัติหน้าที่ Work from home
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ติวเข้มการปฏิบัติหน้าที่ Work from home

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2020-03-24 15:52:24

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓  จึงให้ปิดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นตันไปจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี้